Filed Target Trophy

&-5
Different Kinds Of Pellet
می 13, 2014

Filed Target Trophy

444
بهترین گزینه جهت استفاده در pcp های موجود در ایران با دقتی فوق العاده

در دو سایز 4.5 و 5.5 میلیمتر

با وزن های به تفکیک زیر:

Filed Target Trophy سبک

Filed Target Trophy متوسط